NHÂN SỰ ,TIỀN LƯƠNG

NHÂN SỰ TIỀN LƯƠNG

Quý đối tác muốn bảo mật chặt chẽ thông tin liên quan đến thu nhập của nhân viên
Dịch vụ Nhân Sự Tiền Lương

Dịch vụ hàng tháng

  • Tính lương hàng tháng/ hàng quý (bao gồm tính Thuế TNCN và các loại Bảo hiểm bắt buộc)
  • Thực hiện chi trả lương cho nhân viên và các cơ quan chức năng
  • Chuẩn bị bảng lương nhân viên
  • Kê khai thuế TNCN theo tháng/ theo quý

Các dịch vụ liên quan khác

  • Các dịch vụ thuế TNCN liên quan tới đăng ký Mã số thuế cá nhân, đăng ký người phụ thuộc
  • Các dịch vụ Bảo hiểm bắt buộc liên quan tới đăng ký sổ BHXH/ thẻ BHYT, trợ cấp thai sản/ trợ cấp nghỉ ốm
  • Đăng ký Visa, Thẻ cư trú và Giấy phép lao động
  • Hỗ trợ các thủ tục liên quan tới nhân viên tăng mới hoặc nghỉ việc
  • Tư vấn về Luật lao động Việt Nam

Gọi tư vấn

WhatsApp chat