DỊCH VỤ KẾ TOÁN

DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI CHUYÊN NGHIỆP

CÔNG VIỆC DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI CỦA CFA

  • Tư vấn phân loại, hóa đơn, chứng từ khi kê khai thuế.
  • Lập và nộp các báo cáo thuế giá trị gia tăng, báo cáo thuế thu nhập cá nhân,báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn hàng tháng/hàng quý.
  • Thông báo số thuế phải nộp cho bên Khách hàng.
  • Thực hiện báo cáo tài chính cuối năm gồm: Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính, bảng cân đối tài khoản.
  • Hoàn chỉnh in các loại sổ sách kế toán và in phiếu thu – chi, phiếu nhập xuất kho theo quy định hiện hành.
  • Thực hiện quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân
  • Cử chuyên viên trực tiếp làm việc với cơ quan thuế khi phát sinh công việc liên quan đến công tác kế toán thuế.

DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ CFA

Gọi tư vấn

WhatsApp chat