VIET NAM SINGAPORE OIL AND GAS SERVICES CORPORATION

Doanh nghiệp: Việt Nam

Ngành nghề: Cung cấp thiết bị và nhân sự cho ngành Dầu Khí

Dịch vụ sử dụng: Dịch vụ kế toán, khai báo thuế, lao động, tiền lương.

Gọi tư vấn

WhatsApp chat