VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN PIETRO FIORENTINI S.P.A

Doanh nghiệp: Ý
Ngành nghề: Sản xuất động cơ, thiết bị phục vụ cho ngành Dầu khí.
Dịch vụ sử dụng: Dịch vụ khai thuế, quản lý tiền lương, dịch vụ cung cấp điều phối viên.

Gọi tư vấn

WhatsApp chat