Họ tên: Ms. Trần Kim Ny
Chức danh: Giám đốc
Điện thoại: (+84) 932113569 – (+84) 28.38203302
Email: nytran@cfatax.vn
Lĩnh vực tư vấn: Thành lập doanh nghiệp – đầu tư nước ngoài
Ngôn ngữ: Tiếng Việt- Tiếng Anh

THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
Bên cạnh dịch vụ thành lập doanh nghiệp CFA còn cung cấp các dịch vụ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh chi phí hợp lý và dịch vụ hiệu quả.
Căn cứ pháp lý
– Luật doanh nghiệp 2014
– Nghị định 78/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp 2014
– Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn thi hành Nghị định 78/2015/NĐ-CP
Nội dung thay đổi thông tin doanh nghiệp
– Thay đổi Tên doanh nghiệp
– Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp
– Thay đổi vốn điều lệ của doanh nghiệp
– Thay đổi Đại diện pháp luật của doanh nghiệp
– Thay đổi ngành nghề hoạt động của doanh nghiệp
– Thay đổi Chủ sở hữu của doanh nghiệp ( Đối với doanh nghiệp TNHH MTV)
– Thay đổi thành viên công ty TNHH 2 TV trở lên
– Thay đổi cổ đông công ty cổ phần
Thời gian thực hiện
– Chỉ trong 03 ngày làm việc

CHI TIẾT BẢNG GIÁ DỊCH VỤ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ – CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁN TIẾP
Tùy theo yêu cầu của doanh nghiệp chúng tôi có thể đưa ra mức GIÁ HỢP LÝ hơn sau khi gọi tư vấn)

Bạn có thể TẢI file HƯỚNG DẪN  tại đây

STTNo Nội dung

 Description

 

Phí

Cost

Thời gian

Time

Giấy tờ cần cung cấp

Customers need to prepare the following documents

1 Bước 1: Thực hiện thủ tục góp vốn mua cổ phần

Step 1: Carrying out capital contribution procedures

Bước 2: Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Step 2: Changing the business registration content

Kết quả: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

 Result:  Enterprise registration certificate

VND 7-10mil 20-40

Working days

Nhà đầu tư là cá nhân

If the investor is an individual

Nhà đầu tư là tổ chức

If the investor is an organization

–  Hộ chiếu của nhà đầu tư (sao y công chứng)

Passport of investors (Notarized)

– Hộ chiếu của người đại diện quản lý phần vốn góp của công ty (sao y công chứng)

The passport of the representative managing the capital contribution of the parent company (Notarized)

– Bản sao hợp pháp hóa lãnh sự dịch công chứng giấy phép kinh doanh đối với nhà đầu tư là tổ chức

Certified copy of consular legalization of company license for investors being organizations

Lưu ý: Note – Phí trên chỉ áp dụng đối với thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Phí trên đã bao gồm phí và lệ phí của cơ quan nhà nước.

– Ngày làm việc được tính từ khi quý khách gửi hồ sơ đã ký cho CFA

– Thư báo giá này chỉ có giá trị trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày phát hành.

– The above fee applies only to the execution of investment projects in Ho Chi Minh City

 – Service charge  are inclusive of fees and charges of state agency.  

– Working days are counted from the time when the customer delivery records that this record was done for signing, the enclosed documents for CFA

 – This letter is only valid for 15 working days from the date of issue

hẹn lịch tư vấn

bài liên quan