Nhân sự

AC BOILERS S.p.A

Doanh nghiệp: Ý Ngành nghề: Sản xuất Dịch vụ sử dụng: Dịch vụ kế toán, khai báo thuế, thư ký cao cấp

Read more

INDUSTRIAL VALVES COMPANY LTD

Doanh nghiệp: Việt Nam Ngành nghề: Cung cấp valves CN cho ngành Dầu Khí Dịch vụ sử dụng: Dịch vụ kế toán, khai báo thuế, lao động, tiền lương, visa, workpermit

Read more

BAZA LIFE COMPANY LIMITED

Doanh nghiệp: Turkmenistan Ngành nghề: Sản xuất đồ nội thất Dịch vụ sử dụng: Dịch vụ kế toán, khai báo thuế, lao động, tiền lương.

Read more

Gọi tư vấn

WhatsApp chat