MS NY TRAN

Mr. Katsuyoshi Shimazaki

CHRO

Mr. MEINERO LUIGI

CMO

Ms. NAGAO REIKO

CMO

LÊ THỊ PHƯƠNG THANH

Business Development Manager

PARTNER - CFA

Ths. VÕ HOÀI HƯƠNG

Coaching – kế toán quản trị

NGUYEN THANH TUU

Lawyer partner

DINH QUANG LONG

Lawyer partner

Sẵn sàng để thực hiện bước tiếp theo trong sự nghiệp của bạn? Kiểm tra các vị trí mở tại các văn phòng toàn cầu của chúng tôi.