Họ tên: Ms. Trần Kim Ny
Chức danh: Giám đốc
Điện thoại: (+84) 932113569 – (+84) 28.38203302
Email: nytran@cfatax.vn
Lĩnh vực tư vấn: Thành lập doanh nghiệp – đầu tư nước ngoài
Ngôn ngữ: Tiếng Việt- Tiếng Anh

DỊCH VỤ TÍNH LƯƠNG – BẢO HIỂM XÃ HỘI

> TÍNH LƯƠNG VÀ CÁC THỦ TỤC KÈM THEO
>> BẢO HIỂM XÃ HỘI

–  Dịch vụ tính lương, lập các quy định, hợp đồng lao động
–  Dịch vụ khai báo BHXH
–  Dịch vụ chốt sổ, khai báo thai sản và chế độ BHXH
–  Dịch vụ nộp hồ sơ BHXH và đại diện doanh nghiệp làm việc với cơ quan BHXH

DESCRIPTION OF SERVICES  PROPOSED PRICE (VND – EXC. VAT) One time Monthly Quarterly Half yearly Annually
  1. Monthly Processing Payroll
           
1.1 Monthly processing payroll and PIT, SI – HI-UI for Employee (up to 03 employees) 3,000,000   X      
1.2 Preparation and submission of the statutory labor reports. included       X  
  1. Personal Income Tax Finalization

For Vietnamese employee (up to 03 employees).

included         X
     For Vietnamese employee having 02 incomes VN 2,000,000 X        
  1. Work Permit (Applicable for expatriate with labour contract term from 03 months/time) (per request)
7,500,000 X        
             
4. Annual Operation Report (per request) 1,500,000         X

HẸN LỊCH TƯ VẤN