Họ tên: PHẠM THỊ DUYÊN
Chức danh: Chuyên gia tư vấn
Điện thoại: (+84) 938759568 – (+84) 28.38203302
Email: [email protected]
Lĩnh vực tư vấn: Tư vấn pháp luật về thuế – Tài chính kế toán
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

DỊCH VỤ KẾ TOÁN

>Sổ sách kế toán
>> Soát xét sổ sách kế toán
>> Báo cáo tài chính hàng năm

–  Dịch vụ thực hiện sổ sách kế toán hàng tháng/ quý
–  Soát xét các sổ sách và báo cáo do doanh nghiệp đã lập

–Tư vấn hệ thống tài chính kế toán
– Thực hiện báo cáo tài chính hàng năm
– Thực hiện báo cáo tài chính cho ngân hàng, tín dụng và các cơ quan khác

hẹn lịch tư vấn

bài liên quan