DỊCH VỤ KẾ TOÁN & THUẾ

DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ

CFATAX có các dịch vụ phổ biến như:  Thuế GTGT trong doanh nghiệp, Thuế TNDN từ kinh doanh, Thuế Thu nhập cá nhân từ các nguồn…

XEM CHI TIẾT

DỊCH VỤ KẾ TOÁN

Dịch vụ thực hiện sổ sách kế toán hàng tháng/ quý
Soát xét các sổ sách và báo cáo do doanh nghiệp đã lập, Tư vấn hệ thống tài chính kế toán…

XEM CHI TIẾT

DỊCH VỤ TÍNH LƯƠNG – BẢO HIỂM XÃ HỘI

Dịch vụ tính lương, lập các quy định, hợp đồng lao động:  Dịch vụ khai báo BHXH, Dịch vụ chốt sổ, khai báo thai sản và chế độ BHXH…

XEM CHI TIẾT

DỊCH VỤ TƯ VẤN PHÁP LÝ

THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

Giấy CN đăng ký doanh nghiệp (Giấy phép kinh doanh), Khắc dấu tròn, Thông báo dấu, Thủ tục khai thuế ban đầu…

XEM CHI TIẾT

ĐỔI TÊN DOANH NGHIỆP

Thay đổi Tên doanh nghiệp, Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp, Thay đổi vốn điều lệ, đại diện pháp luật …

XEM CHI TIẾT

SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Luật sư tư vấn về điều kiện, thủ tục nộp đơn đăng ký nhãn hiệu nước ngoài trực tiếp tại Việt Nam …

..

XEM CHI TIẾT

PHÁ SẢN DOANH NGHIỆP

Tạm ngừng, đình chỉ hoạt động, chấm dứt kinh doanh,Giải thể doanh nghiệp trong trường hợp bị thu hồi GPKD …

XEM CHI TIẾT

ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM

CFATAX có các dịch vụ phổ biến như:  Thuế GTGT trong doanh nghiệp, Thuế TNDN từ kinh doanh, Thuế Thu nhập cá nhân từ các nguồn…

XEM CHI TIẾT

VISA – THẺ TẠM TRÚ – APEC

CFATAX có các dịch vụ phổ biến như:  Thuế GTGT trong doanh nghiệp, Thuế TNDN từ kinh doanh, Thuế Thu nhập cá nhân từ các nguồn…

XEM CHI TIẾT

ĐĂNG KÍ ĐẦU TƯ

CFATAX có các dịch vụ phổ biến như:  Thuế GTGT trong doanh nghiệp, Thuế TNDN từ kinh doanh, Thuế Thu nhập cá nhân từ các nguồn…

XEM CHI TIẾT

GIẤY PHÉP ĐỦ ĐIỀU KIỆN KD

CFATAX có các dịch vụ phổ biến như:  Thuế GTGT trong doanh nghiệp, Thuế TNDN từ kinh doanh, Thuế Thu nhập cá nhân từ các nguồn…

XEM CHI TIẾT

GIỚI THIỆU VỀ CFATAX

12 NĂM KINH NGHIỆM

CFATAX giúp bạn không chỉ thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam; chúng tôi muốn trở thành đối tác lâu dài hỗ trợ bạn về tất cả thủ tục, sổ sách kế toán, tư vấn pháp luật về thuế tiền lương và cả nhân sự.

XEM THÊM

ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ

KINH NGHIỆM KẾ TOÁN